Welkom bij Groen Noordenveld.

De Vereniging Groen Noordenveld
komt op voor een
groen en natuurlijk Noordenveld.

voorpagina

 

 

Laatste Nieuwsbrief: Dec 2018

Recent nieuws :  Noordenveld moet de woningbouwprogramma’s en de keuze van woningbouwlocaties beter afstemmen op de huishoudensontwikkeling en de daarbij behorende marktvraag

De Vereniging Groen Noordenveld is een door de overheid aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de vereniging binnen de geldende fiscale regels aftrekbaar zijn van het inkomen.

RSIN of fiscaal nummer ANBI: 818182453

Copyright © 2018.