Welkom bij Groen Noordenveld.

De Vereniging Groen Noordenveld
komt op voor een
groen en natuurlijk Noordenveld.

voorpagina

 

 

 Laatste Nieuwsbrief: Apr-2019

Recent nieuws :  

 Onze jaarlijkse ledenvergadering is in voorbereiding, hierover wordt later gecommuniceerd.

 

De Vereniging Groen Noordenveld is een door de overheid aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de vereniging binnen de geldende fiscale regels aftrekbaar zijn van het inkomen.

RSIN of fiscaal nummer ANBI: 818182453