Welkom bij Groen Noordenveld.

De Vereniging Groen Noordenveld
komt op voor een
groen en natuurlijk Noordenveld.

voorpagina

 Laatste Nieuwsbrief: Apr-2019

Recent nieuws :  

Tijdens onze ALV (15-05-2019) kwamen er verzoeken tot het plaatsen van een voorbeeld zienswijze op de plannen: 
uitbreiding gasopslag Langelo (openbare voorbereidingsprocedure)
U kunt dit voorbeeld eventueel gebruiken om een zienswijze in te dienen.

De Vereniging Groen Noordenveld is een door de overheid aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de vereniging binnen de geldende fiscale regels aftrekbaar zijn van het inkomen.

RSIN of fiscaal nummer ANBI: 818182453