Welkom bij Groen Noordenveld.

De Vereniging Groen Noordenveld
komt op voor een
groen en natuurlijk Noordenveld.

voorpagina

 

 

 Laatste Nieuwsbrief:  april 2022

Recent nieuws :  

 Onze ontbindende algemene ledenvergadering is op 31 mei 2022 in Het Wapen van Drenthe 

aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur.

 

De Vereniging Groen Noordenveld is een door de overheid aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de vereniging binnen de geldende fiscale regels aftrekbaar zijn van het inkomen.

RSIN of fiscaal nummer ANBI: 818182453