Lidmaatschap & donateurs


Uw lidmaatschap of donateurschap is voor onze vereniging Groen Noordenveld van levensbelang.

Als u lid wordt van onze vereniging dan kunt u onze ledenvergaderingen bezoeken, heeft u stemrecht in de ledenvergadering en komt u op onze ledenlijst te staan. Verder houden wij u regelmatig op de hoogte van de activiteiten van de vereniging. U betaalt daarvoor een bedrag van € 5,00 per jaar.

Als u € 5,00 overmaakt op onze bankrekening: NL78 RABO0355 8834 06 t.n.v. Groen Noordenveld te Roden met de vermelding lidmaatschap, dan schrijven wij u in als lid. U kunt ons ook éénmalig een machtiging voor een automatische afschrijving van het bedrag verstrekken. De machtiging stopt automatisch als u uw lidmaatschap van Groen Noordenveld opzegt. het machtigingsformulier is hier te downloaden.

Mocht u een email adres hebben, vermeld dit dan ook op de afschrijving of mail ons via het contact formulier.

Wanneer u donateur wordt van onze vereniging heeft u geen stemrecht op de ledenvergadering. Het bedrag van uw donatie is uiteraard vrij; wij zijn blij met iedere gift! Wij verzoeken u uw gift over te maken op onze bankrekening: NL78 RABO0355 8834 06 t.n.v. Groen Noordenveld te Roden met de vermelding gift. Mocht u geen gebruik willen maken van onze bankrekening, dan kunt u bij een van onze bestuursleden een gift deponeren.

Jelke Kuiler , penningmeester