Algemeen nieuws

Weet u, onze vereniging bestaat sinds 2007.
Tevens is het maatschappelijk nut van De Vereniging Groen Noordenveld
per 01-01-2012 door de overheid erkend.

  

Noordenveld moet de woningbouwprogramma’s en de keuze van woningbouwlocaties beter afstemmen op de huishoudensontwikkeling en de daarbij behorende marktvraag

 Bevolkingsontwikkeling Noordenveld (bron CBS)

 Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg vragen college om duidelijkheid over het Oosterveld

 WOB verzoek om financiele inlichtingen 20180706

 Zienswijze Oosterveld Norg 20180702

 

Oosterveld, College door de Ombudscommissie op de vingers getikt.

De verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 hebben op 10 april 2017 een oordeel gevraagd aan de Ombudscommissie over de gevolgde procedures bij de ontwikkeling van het Oosterveld in Norg. Op 1 juni 2018 heeft deze commissie haar oordeel kenbaar gemaakt. In die tussentijd heeft het college allerlei procedures in werking gesteld, waarbij zij zich niet gehouden heeft aan de regels die daarvoor gelden. Op 12 juni heeft het college ons van het rapport van de Ombudscommissie op de hoogte gesteld. Het oordeel van de Ombudscommissie is duidelijk.

Beide verenigingen hebben aangegeven dat zij zijn tegengewerkt bij hun pogingen om de juiste argumenten boven tafel te krijgen en de Ombudscommissie heeft deze klacht gegrond verklaard. Het college heeft geen goede informatie gegeven en geen fair play gespeeld.

Over de gegeven informatie stelt de Ombudscommissie verder dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Volgens de Ombudscommissie heeft het college zich op het punt van de belangenbehartiging door de verenigingen niet gehouden aan de daarvoor geldende regels. Ook onze klacht over het schaden van ons vertrouwen in het college is door de Ombudscommissie gegrond verklaard.

Dat zijn harde conclusies van de Ombudscommissie.

Voor het vervolg van de ontwikkelingen op het Oosterveld sterken de uitspraken van de Ombudscommissie ons. Inmiddels zijn er namelijk al vergunningen voor inspraak vrij gegeven die alleen in het belang zijn van de projectontwikkelaar Heijmans. De verkoop van de kavels voor het eerste deel is na een jaar nog steeds niet geslaagd en toch wil het college nu al voor het tweede deel, waarvoor een plan van uitwerking nodig is voor 70 woningen, een aangepast bestemmingsplan vaststellen. Het college heeft nog steeds geen informatie gegeven over de veronderstelde grote belangstelling. Er zijn diverse enquêtes uitgevoerd, maar ondanks de vragen daarover zijn die nooit gepubliceerd. Bovendien zijn de kosten veel hoger dan destijds in 2016 aan de raad voorgesteld.

Het volledige rapport van de Ombudscommissie kunt u hier vinden

Rapport deel 1
Rapport deel 2

Op dinsdag 29 mei 2018 heeft onze Vereniging Groen Noordenveld een Algemene Leden Vergadering
gehouden in Het Wapen van Drenthe te Roden.
Na het huishoudelijke deel was er een boeiende presentatie door de heer Wim van Boekel
over het prachtige natuurgebied De Onlanden.